ЛИСТИ ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У книзі вміщені творчі роботи студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди, написані в рамках проєкту «Листи війни». Цей проєкт було розпочато у 2022 році й продовжено 2023 року. Листи присвячені воїнам-захисникам України, які вже другий рік боронять нашу землю від ворога; родині й рідним, які підтримують і дають силу; також є листи Україні, часу, самій війні. У цих листах студенти висловили свій біль і тривогу за долю України й українців, розгубленість перед страшною війною, але водночас велику вдячність нашим оборонцям за їхню мужність, сміливість і стійкість. Головне, що всі автори листів вірять у Перемогу світла над темрявою. Книга проілюстрована творами живопису студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди. The book contains creative works by students of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, written as part of the Letters of War project. This project was launched in 2022 and continued in 2023. The letters are dedicated to the soldiers-defenders of Ukraine, who have been defending our land from the enemy for the second year; to their families and relatives who support and give them strength; there are also letters to Ukraine, time, and the war itself. In these letters, the students expressed their pain and anxiety for the fate of Ukraine and Ukrainians, their confusion over the terrible war, but also their great gratitude to our defenders for their courage, bravery and fortitude. The main thing is that all the authors of the letters believe in the victory of light over darkness. The book is illustrated with paintings by students of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
російсько-українська війна, публіцистика, листування, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Russian-Ukrainian war, journalism, correspondence, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Листи війни : творчі роботи студентів Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [передм. Ю. Бойчука ; заг. ред. О. Маленко]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 186 с. : іл.
Колекції