Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/142
Title: ШКІЛЬНІ ФАКТОРИ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
Authors: Літвін, Л.
Keywords: здоров'я дитини
шкільні фактори
здоров'язбереження
школа
студентські роботи
здоровье ребенка
школьные факторы
здоровьесбережение
школа
студенческие работы
the health of the child
school factors
health care
school
student's work
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Літвін Л. Шкільні фактори здоров'я дитини / Л. Літвін // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 218-220.
Abstract: У статті розглянуто шкільні фактори ризику, які негативно впливають на здоров’я дітей, основні пріоритети здоров’язбереження в школі. Зважаючи на те, що дитина значну частину часу проводить у навчальному закладі, необхідно розбудувати такий навчальний заклад яким є Школа сприяння здоров’ю. Автор вважає, що однією з основних складових успіху у збереженні та зміцненні здоров’я школярів є їхній позитивний психологічний та емоційний настрій. Він залежить від самопочуття у школі, сім’ї, колі друзів. Від того, яким чином, організоване педагогічне середовище, залежить психічний та духовний світ учнів, їхнє бажання самовдосконалюватися та вести здоровий спосіб життя. На думку автора кожен вчитель має усвідомити, що навчально-виховний процес буде лише тоді здоров’язбережувальним, коли він викликатиме в кожного учня внутрішнє бажання вчитися, захопленість навчанням, формувати відповідальність за власне майбутнє. Це передбачає створення сприятливих умов навчання, стимулювання учнів берегти та зміцнювати своє здоров’я на всіх етапах навчально-пізнавальної діяльності. В статье рассмотрены школьные факторы риска, которые негативно влияют на здоровье детей, основные приоритеты здоровьесбережения в школе. Несмотря на то, что ребенок значительную часть времени проводит в учебном заведении, необходимо создать такое учебное заведение, каким является Школа содействия здоровью. Автор считает, что одной из основных составляющих успеха в сохранении и укреплении здоровья школьников является их позитивный психологический и эмоциональный настрой. Он зависит от самочувствия в школе, семье, кругу друзей. От того, каким образом, организовано педагогическое сообщество, зависит психический и духовный мир учащихся, их желание самосовершенствоваться и вести здоровый образ жизни. По мнению автора каждый учитель должен осознать, что учебно-воспитательный процесс будет лишь тогда здоровьесберегающим, когда он будет вызывать у каждого ученика внутреннее желание учиться, увлеченность учебой, формировать ответственность за собственное будущее. Это предполагает создание благоприятных условий обучения, стимулирование учащихся беречь и укреплять свое здоровье на всех этапах учебно-познавательной деятельности.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/142
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Літвін Л.doc46 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.