Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1418
Title: Використання культур комах у біоіндикаційних дослідженнях
Other Titles: Использование культур насекомых в биоиндикационных исследованиях
Use of insect cultures in bioindication studies
Authors: Маркіна, Т. Ю.
Бачинська, Я. О.
Маркина, Т. Ю.
Бачинская, Я. А.
Markina, T. Yu.
Bachinska, J. O.
Keywords: комахи
інсектициди
тест-об'єкт
біоіндикація
шовковичний шовкопряд
гусениці-мураші
насекомые
инсектициды
тест-объект
биоиндикация
тутовый шелкопряд
гусеницы-муравьи
insects
insecticides
test object
bioindication
silkworm
caterpillars-ants
Issue Date: 10-Sep-2015
Publisher: Видавництво “СПОЛОМ”
Citation: Маркіна Т. Ю. Використання культур комах у біоіндикаційних дослідженнях / Т. Ю. Маркіна, Я. О. Бачинська // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали наук. конф., смт Шацьк, 10-13 верес. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 61-63.
Abstract: Проведені дослідження свідчать, що при визначенні меж чутливості комах до токсикантів (інсектицидів) та інших стресорів обов’язково необхідно враховувати особливості дії токсикантів і фізіологічний стан тест-об’єкта (інтенсивність процесів метаболізму), а при визначенні технічних умов для певних біоіндикаторів обов’язково враховувати вплив середовища (особливо температури). Дотримання стабільних умов є основною вимогою проведення робіт такого напряму. Проведенные исследования показывают, что при определении границ чувствительности насекомых к токсикантам (инсектицидам) и другим стрессорам обязательно необходимо учитывать особенности действия токсикантов и физиологическое состояние тест-объекта (интенсивность процессов метаболизма), а при определении технических условий для определенных биоиндикаторов обязательно учитывать влияние среды (особенно температуры). Соблюдение стабильных условий является основным требованием проведения работ такого направления.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1418
Appears in Collections:Кафедра зоологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.