Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1390
Title: ПОЛІСТИЧНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Authors: Грицай, О. М.
Keywords: міжкультурна комунікація
монолістична культура
полістичтична культура
глобалізація
інформатизація
межкультурная коммуникация
глобализация
информатизация
intercultural communication
globalization
informatization
Issue Date: 19-May-2017
Publisher: Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Грицай О. М. Полістична культура в контексті глобалізації та інформатизації / О. М. Грицай // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 57–59.
Abstract: В умовах глобалізації і інформатизації багатоманіття мов світу трансформується в метамову (символічну мову) як універсальний спосіб комунікації в усіх її смислах. В цьому контексті зазнає метаморфози монолістична-полістичтична культура. Сам розвиток культури в період переходу від моностилістичної культури до полістилістичної, не таїть у собі небезпеку з погляду майбутньої тенденції, а саме тенденції культурного фундаменталізму, оскільки являє собою універсальну форму комунікації. В условиях глобализации и информатизации многообразие языков мира трансформируется в метаязык (символический язык) как универсальный способ коммуникации во всех ее смыслах. В этом контексте испытывает метаморфозы монолистичная-полистичтичная культура. Само развитие культуры в период перехода от моностилистической культуры к полистилистической, не таит в себе опасность с точки зрения будущей тенденции, а именно тенденции культурного фундаментализма, поскольку представляет собой универсальную форму коммуникации.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1390
Appears in Collections:Кафедра філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Грицай О. М. Полістична культура.pdf685.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.