Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/137
Title: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ ТАТУЮВАННЯ ЯК МИСТЕЦТВА ПРИКРАШАТИ СВОЄ ТІЛО
Authors: Гречишнікова, М. П.
Keywords: татуювання
культурологія
психологія
валеологія
студентська робота
татуирование
культурология
психология
валеология
студенческая работа
tattooing
culturology
psychology
valueology
student work
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Гречишнікова М. П. Культурологічні, психологічні та валеологічні аспекти і тенденції поширення татуювання як мистецтва прикрашати своє тіло / М. П. Гречишнікова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 93–95.
Abstract: В даній роботі були проведені дослідження на тему підвищення популярності татуювання як мистецтва прикрашати власне тіло серед молоді Харкова та наскільки свідомо це робиться, яке ставлення до такого мистецтва має більшість суспільства та чи є повноцінне розуміння всіх без виключення наслідків у молодого покоління українців. В данной работе были проведены исследования на тему повышения популярности татуировки как искусства украшать свое тело среди молодежи Харькова и насколько сознательно это делается, какое отношение к такому искусству имеет большинство общества и есть ли полноценное понимание всех без исключения последствий у молодого поколения украинцев.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/137
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гречишнікова М. П..doc52 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.