КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ ТАТУЮВАННЯ ЯК МИСТЕЦТВА ПРИКРАШАТИ СВОЄ ТІЛО

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В даній роботі були проведені дослідження на тему підвищення популярності татуювання як мистецтва прикрашати власне тіло серед молоді Харкова та наскільки свідомо це робиться, яке ставлення до такого мистецтва має більшість суспільства та чи є повноцінне розуміння всіх без виключення наслідків у молодого покоління українців. В данной работе были проведены исследования на тему повышения популярности татуировки как искусства украшать свое тело среди молодежи Харькова и насколько сознательно это делается, какое отношение к такому искусству имеет большинство общества и есть ли полноценное понимание всех без исключения последствий у молодого поколения украинцев.
Опис
Ключові слова
татуювання, культурологія, психологія, валеологія, студентська робота, татуирование, культурология, психология, валеология, студенческая работа, tattooing, culturology, psychology, valueology, student work
Цитування
Гречишнікова М. П. Культурологічні, психологічні та валеологічні аспекти і тенденції поширення татуювання як мистецтва прикрашати своє тіло / М. П. Гречишнікова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 93–95.