ПСИХІЧНИЙ СТАН СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлюється проблема психічного здоров’я людини, яка пов'язана з забрудненнями атмосфери, води і грунту, недоброякісними продуктами харчування, зростанням шуму, та появою нових інформаційно-емоційних стресових чинників. Кожен другий пацієнт зі скаргами на серцево-судинну травму та інші системи потребує в першу чергу допомоги психотерапевта. АТО в Україні відноситься до тієї екстремальній ситуації, коли людина постійно перебуває в найсильнішому психоемоційному стресі. Але майже в усіх учасників бойових дій в Україні спостерігаються зміни у фізичному і психічному стані. Війна приносить не тільки фізичну, але і душевну інвалідність. Одні в силу особистісних якостей можуть подолати ці проблеми самостійно. Іншим необхідна психологічна допомога і підтримка протягом усього життя. Тому і з’явились в Україні спеціальні реабілітаційні центри психологічно-соціальної реабілітації та консультативної допомоги учасникам АТО та їх родинам за участі Української Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій. В статье освещается проблема психического здоровья человека, которая связана с загрязнениями атмосферы, воды и почвы, недоброкачественными продуктами питания, возрастанием шума, и появлением новых информационно-эмоциональных стрессовых факторов. Каждый второй пациент с жалобами на сердечно-сосудистую травму и другие системы нуждается в первую очередь в помощи психотерапевта. АТО в Украине относится к той экстремальной ситуации, когда человек постоянно находится в сильнейшем психоэмоциональном стрессе. Но почти у всех участников боевых действий в Украине наблюдаются изменения в физическом и психическом состоянии. Война приносит не только физическую, но и душевную инвалидность. Одни в силу личностных качеств могут преодолеть эти проблемы самостоятельно. Другим необходима психологическая помощь и поддержка в течение всей жизни. Поэтому и появились в Украине специальные реабилитационные центры психологически-социальной реабилитации и консультативной помощи участникам АТО и их семьям при участии Украинской Ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий.
Опис
Ключові слова
психічний стан людини, психологічне здоров'я, надзвичайні ситуації, психическое состояние человека, психологическое здоровье, чрезвычайные ситуации, mental condition of the person, psychological health, extraordinary situation, студентська робота, студенческая работа, student work
Цитування
Божко А. С. Психічний стан сучасної людини. Психологічне здоров'я в надзвичайних ситуаціях / А. С. Божко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 54–57.