ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ „COLORKIT”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ)
Анотація
Комп'ютерні вимірювальні прилади для шкільного хімічного експерименту виробляються промисловістю України в недостатній кількості, вони досить дорогі, а їх різноманіття невелике, тому розробка шкільної комп'ютерної периферії та її впровадження є актуальною задачею. Розроблене програмне забезпечення використовується у науково-дослідній роботі студентів при вивченні аналітичної хімії, а також при виконанні науково-дослідних та дипломних робіт. Програмне забезпечення апробовано також у школах Харкова та області при виконанні МАН та екологічних проектів школярів. Компьютерные измерительные приборы для школьного химического эксперимента производятся промышленностью Украины в недостаточном количестве, они достаточно дорогие, а их разнообразие небольшое, поэтому разработка школьной компьютерной периферии и ее внедрение является актуальной задачей. Разработанное программное обеспечение используется в научно-исследовательской работе студентов при изучении аналитической химии, а также при выполнении научно-исследовательских и дипломных работ. Программное обеспечение апробированы также в школах Харькова и области при выполнении МАН и экологических проектов школьников. Computer measuring instruments for the school chemical experiment are produced in insufficient quantity by the Ukrainian industry, they are quite expensive, and their diversity is small, so the development of the school computer periphery and its implementation is an urgent task. The developed software is used in the research work of students in the study of analytical chemistry, as well as in the performance of research and diploma work. The software has also been tested in the schools of Kharkov and the region in the implementation of MAN and environmental projects of schoolchildren.
Опис
Ключові слова
концентрація речовин, програмне забезпечення, комп’ютерні вимірювальні прилади, хімічний експеримент, концентрация веществ, программное обеспечение, компьютерные измерительные приборы, химический експеримент, concentration of substances, software, computer gauges, chemical experiment
Цитування
Визначення концентрацій речовин за допомогою програмного засобу «Colorkit» / О. Ф. Винник, О. М. Свєчнікова, Є. А. Бойко, Ю. В. Грищенко, Т. Я. Грановська // Актуальні задачі хімії : дослідження та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., м. Житомир, 17-18 трав. 2017 р. / Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ, 2017. – С. 221–224.