Вплив зміни тривалості світлової доби на морфофункціональний стан надниркових залоз щурів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-12-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Анотація
Збільшення тривалості світлової доби є невід’ємною частиною життєдіяльності сучасної людини. Метою нашого дослідження було дослідити вплив зміни тривалості світлової частини доби на стан надниркових залоз щурів. У роботі використовували гістологічні та морфометричні методи дослідження. Отримані дані свідчать, що у самців-щурів, які знаходилися при цілодобовому освітленні, та самок, які знаходилися під дією дванадцятигодинного освітлення, маса та товщина кори надниркових залоз достовірно зменшилася у розмірах. Результати дослідження також доводять, що умови постійного освітлення призводять до пригнічення діяльності ендокриноцитів клубочкової і сітчастої зон у самців, та пучкової зони у самок. Це вказує на гіперпродукцію кортикостероїдів і гіпопродукцію альдостерону у тварин експериментальних груп у порівнянні з контролем та появи формування виснаженого стану залози. Увеличение продолжительности светового времени суток является неотъемлемой характеристикой жизнедеятельности современного человека. Целью нашего исследования было рассмотреть воздействие изменения продолжительности световой части суток на состояние надпочечных желез крыс. В работе использовали гистологические и морфометрические методы исследования. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что у самцов – крыс, которые находились под воздействием круглосуточного освещения и самок, находившихся под действием двенадцатичасового освещения, масса и толщина коры надпочечников достоверно уменьшилась. Результаты свидетельствуют, что постоянное освещение приводит к угнетению деятельности эндокриноцитов клубочковой и сетчатой зон у самцов, а также пучковой зоны у самок крыс. Это указывает на гиперпродукцию кортикостероидов и гипопродукцию альдостерона надпочечниками у животных экспериментальных групп по сравнению с контролем, что, возможно приведет, к истощению железы. The increase in the lightening daily is an integral part of the life of modern man. The aim of our research was to investigate the influence of change duration lightening daily on the state suprarenal glands of the rate. In this work we used histological and morphometric methods. These data indicate, that male rats, who were under-stop lighting and females, who were under the influence of twelve lighting, weight and thickness of the adrenal cortex significantly reduced in size. The carried out researches indicate, that the existence of individuals under constant illumination leads to inhibition of endocrinocytes the glomerular and netted zones in males, females beam zone. That points to hyperproduction of corticosteroids and hypo production of aldosterone and steroid hormones by suprarenal glands in animals of experimental groups compared with the control and the advent of forming an emaciated condition of gland.
Опис
Ключові слова
режими освітлення, надниркові залози, зони кори, мозкова речовина, ендокриноцити, режимы освещения, надпочечники, зоны коры, мозговое вещество, эндокриноциты, lightening, adrenal glands, cortex zone, medullar substance, endocrinocytes
Цитування
Мамотенко А. В. Вплив зміни тривалості світлової доби на морфофункціональний стан надниркових залоз щурів / А. В. Мамотенко, Т. Є. Комісова, Г. І. Губіна-Вакулік // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (біологічні науки) : зб. наук. пр. – Луганськ : ЛНУ, 2014. – № 12 (295) груд., ч. 1. – С. 81–87.