Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу " Гідросфера" для студентів географічних спеціальностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику викладено коротку відомості щодо структурних частин Світового океану. Зміст практичних завдань. Для кожного завдання вказані вихідні матеріали, порядок виконання та методичні рекомендації щодо виконання оформлення. Для студентів географічних спеціальностей. В пособии изложена короткая ведомости относительно структурных частей Мирового океана. Содержание практических заданий. Для каждого задания указаны исходные материалы, порядок выполнения и методические рекомендации относительно выполнения оформления. Для студентов географических специальностей. In a manual the short to the list is expounded in relation to structural parts of the World ocean. Table of contents of practical tasks. For every task pre-product, order of implementation and methodical recommendations is indicated in relation to implementation of registration. For the students of geographical specialities.
Опис
Ключові слова
загальна гідрологія, гідросфера, сток, басейн, общая гидрология, гидросфера, сток, бассейн, general hydrology, hydrosphere, runoff, basin
Цитування
Некос С. В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу " Гідросфера" / С. В. Некос ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2013. – 42 с.