Тип темпераменту та витривалість нервової системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто тип темпераменту та витривалість нервової системи. Рассмотрен тип темперамента и выносливость нервной системы.
Опис
Ключові слова
темперамент, нервова система, матеріали конференцій, темперамент, нервная система, материалы конференций, temperament, nervous system, conference materials
Цитування
Шеїна А. Тип темпераменту та витривалість нервової системи / А. Шеїна, В. П. Коц, С. Н. Коц // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук. практ. конф. студ. магістрів : зб. наук. праць студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квітня 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 15 –16.