Психомоторні показники рухового аналізатору у студентів з різними властивостями нервової системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначені психомоторні показники рухового аналізатору у студентів з різними властивостями нервової системи. Определены психомоторные показатели двигательного анализатора у студентов с разными свойствами нервной системы.
Опис
Ключові слова
психомоторні показники, руховий аналізатор, студенти, нервова система, матеріали конференцій, психомоторные показатели, двигательный анализатор, студенты, нервная система, материалы конференций, psychomotor characteristics, motor analyzer, students, nervous system, conference materials
Цитування
Іщенко Д. Психомоторні показники рухового аналізатору у студентів з різними властивостями нервової системи / Д. Іщенко, В. П. Коц, С. Н. Коц // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук. практ. конф. студ. магістрів : зб. наук. праць студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квітня 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 8.