Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1249
Title: СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ В УМОВАХ ГУМАНІТАРНОЇ КРИЗИ
Other Titles: СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИТАРНОГО КРИЗИСА
PROMOTING SOCIAL WORK IN THE HUMANITARIAN CRISIS
Authors: Трубавіна, І. М.
Куратченко, І. Є.
Keywords: внутрішньо переміщені особи
проблеми внутрішньо переміщених осіб
соціальнаї робота з внутрішньо переміщеними особами
ведення випадку
критерії ефективності ведення випадку
складні життєві обставини
внутренне перемещенные лица
проблемы внутренне перемещенных лиц
социальная работа с внутренне перемещенными лицами
ведение случая
критерии эффективности ведения случая
сложные жизненные обстоятельства
internally displaced persons
problems of internally displaced persons
social work with internally displaced persons
case management
criteria of efficiency of case management
difficult life circumstances
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ «Планета-Прінт»
Citation: Трубавіна І. М. Сприяння соціальній роботі в умовах гуманітарної кризи : метод. рек. / І. М. Трубавіна, І. Є. Куратченко. - Харків ; Бердянськ : Планета-Прінт, 2017. - 27 с.
Abstract: Методичні рекомендації призначені для соціальних працівників інтегрованого центру підтримки для ВПО та громади м. Бердянська. Вони детально розкривають проблеми ВПО, їх зміст, дають їх класифікацію як основу надання муніципальних соціальних послуг різного змісту в контексті ведення випадку ВПО як осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах. Узагальнено досвід роботи з ВПО в комплексі - через надання адміністративних і соціальних послуг на місцях, розкрито сутність ведення випадку з ВПО як нового методу соціальної роботи, критерії його закінчення. Подано правові засади надання соціальних послуг для ВПО, розкрито роботу мультидисциплінарної команди з надання послуг для ВПО на базі інтегрованого центру підтримки. Методические рекомендации предназначены для социальных работников интегрированного центра поддержки для ВПО и общины г. Бердянска. Они подробно раскрывают проблемы ВПО, их содержание, дают их классификацию как основу предоставления муниципальных социальных услуг различного содержания в контексте ведения случае ВПО как лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Обобщен опыт работы с ВПО в комплексе - путем предоставления административных и социальных услуг на местах, раскрыта сущность ведения случая с ВПО как нового метода социальной работы, критерии его окончания. Даны правовые основы предоставления социальных услуг для ВПО, раскрыто работу мультидисциплинарной команды по предоставлению услуг для ВПО на базе интегрированного центра поддержки.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1249
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трубавіна І. М. Сприяння соціальній роботі.pdf4.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.