СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ В УМОВАХ ГУМАНІТАРНОЇ КРИЗИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Прінт»
Анотація
Методичні рекомендації призначені для соціальних працівників інтегрованого центру підтримки для ВПО та громади м. Бердянська. Вони детально розкривають проблеми ВПО, їх зміст, дають їх класифікацію як основу надання муніципальних соціальних послуг різного змісту в контексті ведення випадку ВПО як осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах. Узагальнено досвід роботи з ВПО в комплексі - через надання адміністративних і соціальних послуг на місцях, розкрито сутність ведення випадку з ВПО як нового методу соціальної роботи, критерії його закінчення. Подано правові засади надання соціальних послуг для ВПО, розкрито роботу мультидисциплінарної команди з надання послуг для ВПО на базі інтегрованого центру підтримки. Методические рекомендации предназначены для социальных работников интегрированного центра поддержки для ВПО и общины г. Бердянска. Они подробно раскрывают проблемы ВПО, их содержание, дают их классификацию как основу предоставления муниципальных социальных услуг различного содержания в контексте ведения случае ВПО как лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Обобщен опыт работы с ВПО в комплексе - путем предоставления административных и социальных услуг на местах, раскрыта сущность ведения случая с ВПО как нового метода социальной работы, критерии его окончания. Даны правовые основы предоставления социальных услуг для ВПО, раскрыто работу мультидисциплинарной команды по предоставлению услуг для ВПО на базе интегрированного центра поддержки.
Опис
Ключові слова
внутрішньо переміщені особи, проблеми внутрішньо переміщених осіб, соціальнаї робота з внутрішньо переміщеними особами, ведення випадку, критерії ефективності ведення випадку, складні життєві обставини, внутренне перемещенные лица, проблемы внутренне перемещенных лиц, социальная работа с внутренне перемещенными лицами, ведение случая, критерии эффективности ведения случая, сложные жизненные обстоятельства, internally displaced persons, problems of internally displaced persons, social work with internally displaced persons, case management, criteria of efficiency of case management, difficult life circumstances
Цитування
Трубавіна І. М. Сприяння соціальній роботі в умовах гуманітарної кризи : метод. рек. / І. М. Трубавіна, І. Є. Куратченко. - Харків ; Бердянськ : Планета-Прінт, 2017. - 27 с.