Professional Art Education. Volume 4 (1)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
"Professional Art Education" – науковий журнал, заснований в 2020 році. Журнал надає можливість фахівцям в області мистецтва і мистецької освіти публікувати свої науково-методичні роботи: оригінальні наукові статті, що містять нові, раніше не публіковані результати, огляди, аналітичні і концептуальні розробки щодо конкретних проблем гуманітарних досліджень, зокрема гуманітарної освіти. Фокус і область застосування: історія, теорія і практика мистецької освіти, сучасні технології професійної підготовки майбутніх фахівців в області мистецтва і освіти. Scientific Journal "Professional Art Education" is issued since 2020. The Journal provides an opportunity for specialists in art and arts education to publish their scientific and methodological works: original scientific articles that contain new, previously unpublished results, reviews, analytical and conceptual developments on specific problems in humanitarian research, in particular of arts education. Focus and Scope: history, theory and practice of art education, modern technologies of professional training of future specialists in the field of art and education.
Опис
Ключові слова
мистецтво, мистецька освіта, професійна підготовка, музична освіта, естетичне виховання, музично-педагогічна спадщина, Леонтович М., art, art education, professional training, musical education, aesthetic education, musical and pedagogical heritage, M. Leontovych
Цитування
Professional Art Education : Scientific Journal / H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University ; [editor: O. Matvieieva (editor in chief) and others]. – Kharkiv, 2023. – Vol. 4, No. 1. – 51 p.