ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ РИЗИКОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Аналізується зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики ризикової поведінки підлітків засобами дозвіллєвої діяльності в ЗНЗ. Анализируется содержание подготовки будущих социальных педагогов к профилактике рискованного поведения подростков средствами досуговой деятельности в ОУЗ.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, ризикова поведінка, підлітки, дозвіллєва діяльность, загальноосвітні навчальні заклади, магістерські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, рисковое поведение, подростки, досуговая деятельность, общеобразовательные учебные заведения, магистерские работы, social pedagogy, training of social educators, risk behavior, adolescents, leisure activity, general educational institutions, master's work
Цитування
Павленко О. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики ризикової поведінки підлітків засобами дозвіллєвої діяльності в ЗНЗ / О. В. Павленко // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 126–127.