Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Анатомія людини"

Немає доступних мініатюр
Дата
2013-10-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми з курсу анатомії людини. В посібнику наведені завдання до лабораторних робіт, стислі теоретичні відомості, питання до самоконтролю, завдання для самостійної роботи, список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Методические рекомендации разработаны в соответствии с учебной программой по курсу анатомии человека. В пособии приведены задания к лабораторным работам, сжатые теоретические сведения, вопросы к самоконтролю, задания для самостоятельной работы, список рекомендуемой литературы. Рассчитано на студентов и преподавателей высших учебных заведений. Methodical recommendations are developed in accordance with the curriculum for the course of human anatomy. The manual contains tasks for laboratory work, condensed theoretical information, questions for self-control, tasks for independent work, a list of recommended literature. Calculated for students and teachers of higher education.
Опис
Ключові слова
анатомія людини, внутрішні органи, серцево-судинна система, нервова система, аналізатори, анатомия человека, внутренние органы, сердечно-сосудистая система, нервная система, анализаторы, human anatomy, internal organs, the cardiovascular system, nervous system, analyzers
Цитування
Микитюк О. М. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Анатомія людини» / О. М. Микитюк, О. В. Без’язична, Л. П. Коваленко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2013. – Ч. 2. – 73 с.