Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1161
Title: Шляхи підготовки магістрів дошкільної освіти до викладацької діяльності
Other Titles: Пути подготовки магистров дошкольного образования к преподавательской деятельности
Authors: Титаренко, Л. І.
Титаренко, Л. И.
Titarenko, L. I.
Keywords: викладацька діяльність
дошкільна освіта
магістр
шляхи підготовки
методична компетентність
преподавательская деятельность
дошкольное образование
магистр
пути подготовки
методическая компетентность
teaching activity
pre-school education
magistr
ways of preparation
methodical competence
Issue Date: 10-Nov-2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Титаренко Л. І. Шляхи підготовки магістрів дошкільної освіти до викладацької діяльності / Л. І. Титаренко // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами XIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків,10-11 листоп. 2016 р. / [редкол. Андрущенко О. А. (гол. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 142–144.
Abstract: Зростання ролі дошкільної освіти в сучасному українському суспільстві обумовлює підвищення вимог до підготовки фахівців у ВНЗ. Реорганізація системи вищої освіти в Україні передбачає ступеневу підготовку фахівця в умовах вищого навчального закладу. Проведені дослідження вказують на шляхи, які дозволяють наблизити навчальний процес до конкретного середовища професійної діяльності, відкриють майбутньому викладачеві можливості аналізувати свій досвід і ефективно сприймати досвід інших у проектуванні й здійсненні навчання майбутніх вихователів. Рост роли дошкольного образования в современном украинском обществе обусловливает повышение требований к подготовке специалистов в вузах. Реорганизация системы высшего образования в Украине предусматривает ступенчатую подготовку специалиста в условиях высшего учебного заведения. Проведенные исследования указывают на пути, позволяющие приблизить учебный процесс к конкретной среде профессиональной деятельности, откроют будущему преподавателю возможности анализировать свой опыт и эффективно воспринимать опыт других в проектировании и осуществлении обучения будущих воспитателей.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1161
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.