ЛИСТИ Н. Д. ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО ДО О. Д. БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
1998
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Майдан"
Анотація
У статті вперше подані до публікації листи Н. Д. Полонської-Василенко до О. Д. Багалій-Татаринової зі збереженням лесксико-стилістичних та граматичних особливостей мови автора згідно з правописом 1930-х років. В статье впервые опубликованы письма Н. Д. Полонской-Василенко к О. Д. Багалей-Татариновой с сохранением лесксико-стилистических и грамматических особенностей языка автора согласно с правописанием 1930-х годов.
Опис
Ключові слова
Полонська-Василенко Н. Д., Багалій-Татаринова О. Д., листи, листування, Полонская-Василенко Н. Д., Багалий-Татаринова О. Д., письма, переписка, Polonskaya-Vasilenko N. D., Bagaly-Tatarinova O. D., letters, correspondence
Цитування
Богдашина О. М. Листи Н. Д. Полонської-Василенко до О. Д. Багалій-Татаринової / О. М. Богдашина, І. В. Верба // Схід — Захід : (іст.-культурол. зб.) / Харк. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : Майдан, 1998. – Вип. 1. – С. 171–194.