Рідкісні та цінні видання з фондів НБ ХНПУ

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 2 з 2
 • Документ
  Гайдамаки
  (Друкарня Шарфого у Вецлярі, 1920) Шевченко, Т. Г.
  "Гайдамаки" – це історико-героїчна поема Т. Г. Шевченка, перший український історичний роман у віршах. Твір намагається відобразити події народного повстання Коліївщини, на чолі з Максимом Залізняком та Іваном Гонтою. "The Haidamaks" is a historical and heroic poem by Taras Shevchenko, the first Ukrainian historical novel in verse. The work tries to reflect the events of the Koliivshchyna uprising, led by Maksym Zalizniak and Ivan Honta.
 • Документ
  Сочинения
  (Типографія Губернского Правления, 1894) Сковорода, Г. С.
  В данном издании, подготовленном Д. И. Багалеем, дан библиографический обзор сочинений Г. С. Сковороды, приводится полный список его сочинений, история его жизни, составленная Ковалинским, фото его могилы, образец почерка. Все эти материалы, вместе с работами самого Сковороды, вышли в составе 7-го тома Сборника Харьковского филологического общества. У цьому виданні, підготовленому Д. І. Багалеєм, дано бібліографічний огляд творів Г. С. Сковороди, наводиться повний список його творів, історія його життя, складена Ковалинським, фото його могили, взірець почерку. Усі ці матеріали, разом із роботами самого Сковороди, вийшли у складі 7-го тому Збірника Харківського філологічного товариства. This publication, prepared by D. I. Bagaley, gives a bibliographic review of the works of G. S. Skovoroda, a complete list of his works, the history of his life, compiled by Kovalinsky, a photo of his grave, a sample of his handwriting. All these materials, together with the works of Skovoroda himself, were published in the 7th volume of the Collection of Kharkiv Philological Society.