Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології засобами ІКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-08
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянута активізація пізнавальної діяльності на уроках біології засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Рассмотрена активизация познавательной деятельности на уроках биологии средствами информационно-коммуникационных технологий.
Опис
Ключові слова
пізнавальна діяльність, урок біології, засоби, інформаційно-комунікаційні технології, студентські роботи, познавательная деятельность, урок биологии, средства, информационно-коммуникационные технологии, студенческие работы, cognitive activity, biology lesson, means, information and communication technologies, student work
Цитування
Панарін Е. Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології засобами ІКТ / Е. Панарін, О. О. Пінський // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 9. – С. 41–42.