Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи : [133] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 133
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім’їБандурка, О. М.; Бандурка, І. О.; Брижик, В. О.; Бондаровська, В. М.; Бугаєць, Т. І.; Гуцан, Т. Г.; Головкін, Б. М.; Гудов, С. І.; Деримедвідь, Л. В.; Заварова, Н. В.; Завгородній, О. О.; Зівзах, М. В.; Євсюкова, М. В.; Калашник, Н. С.; Климова, С. М.; Ковальчук, Л. Г.; Красій, В. С.; Куриленко, О. Я.; Лазаренко, О. О.; Левченко, К. Б.; Омельянчик, С. В.; Пляка, Л. В.; Скоморовський, І. М.; Соляр, В. В.; Трубавіна, І. М.; Тюріна, В. О.; Удалова, О. А.; Федькович, Г. В.; Черепаха, К. В.; Чумало, М. С.; Швед, О. В.; Bandurka, O. M.; Bandurka, I. O.; Bryzhyk, V. O.; Bondarovska, V. M.; Buhaiets, T. I.; Hutsan, T. G.; Holovkin, B. M.; Hudov, S. I.; Derymedvid, L. V.; Zavarova, N. V.; Zavhorodnii, O. O.; Zivzakh, M. V.; Yevsiukova, M. V.; Kalashnik, N. S.; Klymova, S. M.; Kovalchuk, L. G.; Krasii, V. S.; Kurylenko, O. Ya.; Lazarenko, O. O.; Levchenko, K. B.; Omelianchyk, S. V.; Pliaka, L. V.; Skomorovskyi, I. M.; Soliar, V. V.; Trubavina, I. N.; Tiurina, V. O.; Udalova, O. A.; Fedkovych, G. V.; Cherepakha, K. V.; Chumalo, M. S.; Shved, O. V.
2013Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім’їБандурка, О. М.; Бандурка, І. О.; Брижик, В. О.; Бондаровська, В. М.; Бугаєць, Т. І.; Гуцан, Т. Г.; Головкін, Б. М.; Гудов, С. І.; Деримедвідь, Л. В.; Заварова, Н. В.; Завгородній, О. О.; Зівзах, М. В.; Євсюкова, М. В.; Калашник, Н. С.; Климова, С. М.; Ковальчук, Л. Г.; Красій, В. С.; Куриленко, О. Я.; Лазаренко, О. О.; Левченко, К. Б.; Омельянчик, С. В.; Пляка, Л. В.; Скоморовський, І. М.; Соляр, В. В.; Трубавіна, І. М.; Тюріна, В. О.; Удалова, О. А.; Федькович, Г. В.; Черепаха, К. В.; Чумало, М. С.; Швед, О. В.; Bandurka, O. M.; Bandurka, I. O.; Bryzhyk, V. O.; Bondarovska, V. M.; Buhaiets, T. I.; Hutsan, T. G.; Holovkin, B. M.; Hudov, S. I.; Derymedvid, L. V.; Zavarova, N. V.; Zavhorodnii, O. O.; Zivzakh, M. V.; Yevsiukova, M. V.; Kalashnik, N. S.; Klymova, S. M.; Kovalchuk, L. G.; Krasii, V. S.; Kurylenko, O. Ya.; Lazarenko, O. O.; Levchenko, K. B.; Omelianchyk, S. V.; Pliaka, L. V.; Skomorovskyi, I. M.; Soliar, V. V.; Trubavina, I. N.; Tiurina, V. O.; Udalova, O. A.; Fedkovych, G. V.; Cherepakha, K. V.; Chumalo, M. S.; Shved, O. V.
2017-06-15Використання квест-технологій у формуванні культури міжнаціонального спілкування старшокласників у діяльності шкільного євроклубуПодчерняєва, Н. Д.; Подчерняева, Н. Д.; Podchernyaeva, N. D.
2017-06-29Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти НімеччиниЧеркашин, С. В.; Tcherkashyn, S. V.
2017-06-29Індивідуалізація науково-дослідній діяльності студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР у 60-ті – 70-ті роки ХХ століттяПісоцька, М. Е.; Писоцкая, М. Э.; Pisotskaya, М. Е.
2017-06-29Особливості організації та проведення практичних занять у вищих навчальних закладах другої половини ХIХ cт.Золотухіна, С. Т.; Пташний, О. Д.; Золотухина, С. Т.; Пташный, О. Д.; Zolotukhinа, S. Т.; Ptashnyi, O. D.
2017-06-29Теоретичне обґрунтування технології підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школиДубовик, Ю. М.; Дубовик, Ю. Н.; Dubovik, Yu. M.
2017-06-29Суть інтегрованого навчання школярів предметів мистецького циклуЖуков, В. П.; Zhukov, V. P.
2017-06-29Структурні компоненти міжетнічної толерантності особистостіТкачова, Н. О.; Чирва, Я. О.; Ткачёва, Н. А.; Чирва, Я. А.; Tkachova, N. О.; Chyrva, Ya. O.
2017-04-04Підготовка майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплінРибалко, Л. С.; Рыбалко, Л. С.; Rybalko, L. S.
2017-04-11Психологічна готовність старшокласника до міжнаціонального спілкуванняПодчерняєва, Н. Д.; Подчерняева, Н. Д.; Podchernyaeva, N. D.
2018-10-25Дидактичні матеріали до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-гуманітарного профілю в закладах вищої освітиМайнаєв, Ф. Я.; Рибалко, Л. С.; Майнаев, Ф. Я.; Рыбалко, Л. С.; Mainaev, F. Ya.; Rybalko, L. S.
2017-04-11Основні принципи методу «Сузукі»Жерновникова, О. А.; Сунь, Цзінцю; Zhernovnykova, O. A.; Cun, Jintsu
2017-04-11Сучасні аспекти гендерного виховання підлітків у загальноосвітньому навчальному закладіТрубавіна, І. М.; Трубавина, И. М.; Trubavina, I. M.
2017-04-11До питання визначення ключових компетенцій у зарубіжній та вітчизняній науковій літературіТкачов, А. С.; Ткачёв, А. С.; Tkachov, А. S.
2017-04-11Психолого-педагогічний супровід у процесі морального виховання школярівПопова, О. В.; Попов, В. Д.; Popova, O. V.; Popov, V. D.
2017-04-11Застосування методу проектів у зарубіжних моделях навчання учнівЖозе да Коста, Г. О.; José Costa, G. O.
2017-04-11Екскурсія як ефективна форма виховної роботи зі студентами коледжуЄрмакова, Н. А.; Ермакова, Н. А.; Ermakova, Н. А.
2017-04-11До проблеми національно-патріотичного вихованняДейниченко, Г. В.; Deynichenko, G. V.
2017-04-11Економічний профіль навчання в системі профільного навчання старшої школиБутко, О. В.; Butko, O. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 133