Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5684
Title: Using fairy tale therapy in teaching children with special educational needs
Other Titles: Використання казкотерапії у навчанні дітей з особливими освітніми потребами
Использование сказкотерапии в обучении детей с особыми образовательными потребностями
Authors: Kazachiner, O.
Казачінер, О. С.
Казачинер, Е. С.
Keywords: fairy tale therapy
teaching children
special educational needs
казкотерапія
навчання дітей
особливі освітні потреби
сказкотерапия
обучение детей
особые образовательные потребности
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Kazachiner O. Using fairy tale therapy in teaching children with special educational needs / O. Kazachiner // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – C. 36.
Abstract: The article touches upon the topic of using fairy tale therapy in teaching children with special educational needs. У статті порушено тему використання казкотерапії в навчанні дітей з особливими освітніми потребами. В статье затронута тема использования сказкотерапии в обучении детей с особыми образовательными потребностями.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5684
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kazachiner O..pdf669.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.