РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ ХЛОПЧИКІВ 6-7 РОКІВ У ГРУПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ З КАРАТЕ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена дослідженню динаміки розвитку спритності юних каратистів на початковому етапі спортивної спеціалізації. В групі початкової підготовки другого року навчання була застосована програма тренування, яка складалася з широкого кола засобів різних за координаційною складністю. В програму тренувань входили загально-розвиваючі, спеціальні, акробатичні, ігрові вправи й ін.. Работа посвящена исследованию динамики развития ловкости юных каратистов на начальном этапе спортивной специализации. В группе начальной подготовки второго года обучения была применена программа тренировки, которая состояла из широкого круга средств разных по координационной сложности. В программу тренировок входили общеразвивающие, специальные, акробатические, игровые упражнения и др. The work is devoted to the study of the dynamics of dexterity development young karatekas at the initial stage of sports specialization. In the group initial training in the second year of study, a program was applied training, which consisted of a wide range of tools different in coordination complexity. The training program included general development, special, acrobatic, game exercises, etc ..
Опис
Ключові слова
юні каратисти, початкова підготовка, спритність, координаційна спрямованість, динаміка розвитку, магістерські роботи, юные каратисты, начальная подготовка, ловкость, координационная направленность, динамика развития, магистерские работы, young karatekas, initial training, agility, coordination orientation, dynamics of development, master's work
Цитування
Кічерман Є. Розвиток спритності хлопчиків 6-7 років у групі початкової підготовки з карате / Є. Кічерман, Г. Огарь // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 148–155.