Винаходи жінок-науковиць у ХХ столітті

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-06
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У презентації висвітлено деякі відомі винаходи ХХ століття, зроблені жінками-науковицями і жінками, не причетними до наукової діяльності. Їх відкриття змінили життя людства. Багато речей, які стали звичними і використовуються щодня у побуті тепер, винайшли жінки, зайнявши почесне місце на Олімпі слави серед видатних винахідників-чоловіків. The presentation highlighted some famous inventions of the 20th century made by women scientists and women not involved in scientific activities. Their discoveries changed the life of mankind. Many things that have become familiar and are used every day in everyday life now were invented by women, taking an honorable place on the Olympus of fame among outstanding male inventors.
Опис
Ключові слова
наука, жінки-винахідниці, відкриття, ХХ століття, science, women inventors, discovery, XX century
Цитування
Винаходи жінок-науковиць у ХХ столітті : [презентація] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. О. І. Романовська. – Харків : ХНПУ, 2023. – 21 сл.