АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ СИЛОВОЇ ПОДАЧІ У СТРИБКУ ВОЛЕЙБОЛІСТАМИ СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ «ХДАФК» У ЧЕМПІОНАТІ ХАРКОВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проведено аналіз статистичних даних стосовно виконання силової подачі у стрибку волейболістами студентської команди «ХДАФК» в іграх чемпіонату м. Харкова (2020-2021 рр.). Надано оцінку відповідних показників, їх ефективності у змагальній діяльності. Обчислено показники ефективності силових подач у стрибку в залежності від номера зони ігрового майданчика та номера партії. Визначено, що найбільш уразливими для захисних дій суперника у випадку силової подачі у стрибку є зони 1 та 5. Також показано зниження її ефективності з кожною наступною партією. Проведен анализ статистических данных по выполнению силовой подачи в прыжке волейболистами студенческой команды ХДАФК в играх чемпионата г. Харькова (2020-2021 гг.). Дана оценка соответствующих показателей, их эффективности в соревновательной деятельности. Вычислены показатели эффективности силовых подач в прыжке в зависимости от номера зоны игровой площадки и номера партии. Определено, что наиболее уязвимыми для защитных действий соперника в случае силовой подачи в прыжке зоны 1 и 5. Также показано снижение ее эффективности с каждой последующей партией. The analysis of statistical data on the performance of power supply in the jump by volleyball players of the student team "KhDAFK" in the games of the championship of Kharkiv (2020-2021). The estimation of the corresponding indicators, their efficiency in competitive activity is given. Indicators of efficiency of power supplies in the jump depending on the number of the playground zone and the game number are calculated. It is determined that the most vulnerable to the defensive actions of the opponent in the case of a force supply in the jump are zones 1 and 5. It is also shown a decrease in its effectiveness with each subsequent game.
Опис
Ключові слова
педагогічні спостереження, силова подача у стрибку, зона, змагальна діяльність, показник ефективності, педагогические наблюдения, силовая подача в прыжке, соревновательная деятельность, показатель эффективности, pedagogical observations, power supply in the jump, zone, competitive activities, performance indicator
Цитування
Мельник А. Аналіз ефективності виконання силової подачі у стрибку волейболістами студентської команди «ХДАФК» у чемпіонаті Харкова / А. Мельник, Т. Ляхова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 74–80.