ЗМІНИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ ЗА ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАННОГО НАВЧАННЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває проблему проведення уроків фізичної культури школярів під час дистанційної та змішаної форми організації навчального процесу. Встановлені тенденції до зменшення рівня розвитку швидкісно-силових здібностей школярів за 2020-2021 навчальний рік внаслідок значного зменшення фізичної активності дітей. Статья раскрывает проблему проведения уроков физической культуры школьников во время дистанционной и смешанной формы организации учебного процесса. Установленные тенденции к уменьшению уровня развития скоростно-силовых способностей школьников за 2020-2021 учебный год в результате значительного уменьшения физической активности детей. The article reveals the problem of conducting physical lessons culture of schoolchildren during remote and mixed forms of organization educational process. The tendencies to decrease the level of development are established speed and strength abilities of schoolchildren for the 2020-2021 school year as a result significant reduction in physical activity of children.
Опис
Ключові слова
учні, фізична культура, розвиток, швидкісно-силові якості, ученики, физическая культура, развитие, скоростно-силовые качества, pupils, physical education, development, speed-power qualities
Цитування
Кривуца І. Зміни рівня розвитку швидкісно-силових здібностей учнів 6-7 класів за період дистанційного та змішанного навчання в період пандемії COVID-19 / І. Кривуца, О. Несен // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 62–68.