Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи

dc.contributor.authorЖуков, В. П.
dc.date.accessioned2023-01-04T12:08:32Z
dc.date.available2023-01-04T12:08:32Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає в науковому обґрунтуванні й експериментальній перевірці технології формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи. Забезпечення інтегрованого навчання учнів предметів мистецького циклу вимагає формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва в зазначеному напрямі. Зазначений процес розглядаємо як цілісну динамічну педагогічну систему, що передбачає опанування майбутнім фахівцем загальними і спеціальними знаннями, вміннями, особистісними якостями, а також набуття практичного досвіду, що забезпечуватиме в майбутньому ефективне інтегроване навчання учнів основної школи. У структурі готовності майбутнього педагога-музиканта до інтегрованого навчання учнів основної школи виокремлено психолого-інтенційний, теоретико-практичний і креативно-особистісний компоненти, які є взаємозалежними і знаходяться в тісному взаємозв’язку. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи вимагає розроблення й упровадження в процес професійної підготовки студентів педагогічної технології, яку розглянуто як взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик функціонування досліджуваного процесу, що забезпечує його високу результативність і відповідає психолого-педагогічним критеріям оптимальності. In the dissertation the theoretical analysis of the problem was carried out and a new solution of the scientific problem was proposed, it consists of scientific justification and experimental testing of the technology the development of determination of a future music art teacher to integrated learning of secondary school pupils. Integrated teaching of art subjects to students requires the formation of readiness of the future musical art teachers in this field. We consider this process as an integral dynamic pedagogical system, which requires the future specialist to master general and special knowledge, skills, personal qualities, as well as to gain practical experience, which in the future will ensure effective integrated teaching to schoolchildren. In the structure of readiness of the future teacher-musician for integrated teaching to schoolchildren highlighted are psychological-intentional, theoretical-practical and creative-personal components that are interdependent and closely related. The development of determination of a future music art teacher to integrated learning of secondary school pupils demands development and implementation of pedagogical technology in the process of professional training of students, which is considered as interconnected set of internal parameters and external characteristics of functioning of the researched process that provides its high efficiency and corresponds to psychological and pedagogical criteria of optimality.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЖуков В. П. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / В. П. Жуков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 374 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9575
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтегративний підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтеграціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтегроване навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутній вчитель музичного мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.subjectміжпредметні зв’язкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузичне мистецтвоuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпізнавальний інтересuk_UA.UTF-8
dc.subjectпозитивно-активне ставленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредмети мистецького циклуuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійні мотивиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectучні основної школиuk_UA.UTF-8
dc.subjectart cycle subjectsuk_UA.UTF-8
dc.subjectcognitive interestuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegrationuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegrative approachuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegrated traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teacher of musical artuk_UA.UTF-8
dc.subjectinterdisciplinary connectionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmusical artuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical practiceuk_UA.UTF-8
dc.subjectpositive-active attitudeuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional motivesuk_UA.UTF-8
dc.subjectsecondary school pupilsuk_UA.UTF-8
dc.subjecttechnologyuk_UA.UTF-8
dc.titleФормування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe Development of Determination of a Future Music Art Teacher to Integrated Learning of Secondary School Pupilsuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
dis_zhukov.pdf
Розмір:
5.29 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції