Структурно функціональне значення захисних лісосмуг у формуванні орнітокомплексів північного сходу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню екологічних особливостей формування орнітокомплексів лісосмуг (штучних лісових насаджень) різного типу: полезахисних, лісосмуг вздовж автошляхів та лісосмуг, що межують з залізничними коліями. Встановлено видовий склад та чисельність птахів лісосмуг різного типу, виявлено сезонні аспекти життєдіяльності птахів. Проведено комплексну екологічну оцінку та біогеоценотичне значення лісосмуг. Дослідження проведено на території північного сходу України в Куп҆янському, Ізюмському районах Харківської області та Сватівському районі Луганської області. На підставі польових спостережень визначено видовий склад та чисельність птахів полезахисних, лісосмуг вздовж автошляхів, лісосмуг, що межують з залізничними коліями. Під час виконання роботи розроблено та надано рекомендації щодо екологічно обґрунтованого господарювання в агроценозах, до складу якого входять полезахисні лісосмуги. The dissertation is dedicated to studying ecological characteristics of avian communities in artificial forest belts of different types: field protection, roadside and railside forest belts. The research has revealed the species composition, abundance and seasonal lifecycle aspects of birds inhabiting forest belts of different types. A comprehensive ecological assessment was made along with the identification of biogeocenotic value of forest belts. The survey was conducted in the north-eastern Ukraine in Kupiansk and Izium districts of Kharkiv Region and Svativ District of Luhansk Region. Based on field observations, the species composition and abundance of birds in field protection forest belts, roadside and railside forest belts were determined. During the research, a number of recommendations were developed and provided, concerning to environmentally sustainable management in the agrocenoses that encompasses field protection forest belts.
Опис
Ключові слова
лісосмуга, орнітокомплекс, чисельність птахів, видове різноманіття, флористичний склад, forest belt, avian community, bird numbers, species diversity, floristic composition
Цитування
Пісоцька В. В. Структурно функціональне значення захисних лісосмуг у формуванні орнітокомплексів північного сходу України : дис. ... д-ра філософії : 091 – біологія / В. В. Пісоцька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 164 с.
Колекції