ДИНАМІКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ ПІД ВПЛИВОМ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ТРЕНУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дане дослідження присвячене визначенню динаміки фізичної підготовленості юних борців греко-римського стилю. В експериментальній групі початкової підготовки, була застосована авторська програми тренування. Її зміст відрізнявся від програми тренування контрольної групи збільшенням обсягів засобів координаційної підготовки та ігрового методу тренування. Данное исследование посвящено определению динамики физической подготовленности юных борцов греко-римского стиля. В экспериментальной группе начальной подготовки, была применена авторская программа тренировки. Ее содержание отличалось от программы тренировки контрольной группы увеличением объемов средств координационной подготовки и игрового метода тренировки. This study is devoted to determining the dynamics of the physical training of young Greco-Roman wrestlers. In the experimental group of initial training, the author's training program was applied. Its content differed from the training program of the control group by increasing the amount of means of coordination training and game method of training.
Опис
Ключові слова
греко-римська боротьба, юні борці, етап початкової підготовки, динаміка, фізична підготовленість, магістерські роботи, греко-римская борьба, юные борцы, этап начальной подготовки, динамика, физическая подготовленность, магистерские работы, Greco-Roman wrestling, young wrestlers, stage of initial preparation, dynamics, physical fitness, master's work
Цитування
Білогрищенко А. Динаміка фізичної підготовленості юних борців греко-римського стилю під впливом авторської програми тренування / А. Білогрищенко, Г. Огарь // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 10–18.