СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАСКЕТБОЛУ 3Х3

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Спорт сьогодні став невід'ємною частиною людського життя. Активний розвиток отримують різновиди класичних видів спорту. Баскетбол 3х3 став одним з наймасовіших та популярних різновидів баскетболу та отримав «олімпійський» статус. Це потребує врахування сучасних світових тенденцій розвитку спорту в процесі оптимізації системи управління спортом у нашій країні. Спорт сегодня стал неотъемлемой частью человеческой жизни. Активное развитие получают разновидности классических видов спорта. Баскетбол 3х3 стал одной из самых массовых и популярных разновидностей баскетбола и получил «олимпийский» статус. Это требует учета современных мировых тенденций развития спорта в процессе оптимизации системы управления спортом в нашей стране. Sport today has become an integral part of human life. Varieties of classical sports are actively developing. Basketball 3x3 has become one of the most popular and popular varieties of basketball and received "Olympic" status. This requires consideration of the modern world trends in sports development in the process of optimizing the sports management system in our country.
Опис
Ключові слова
баскетбол 3х3, спорт, види спорту, тенденції розвитку, баскетбол 3х3, спорт, виды спорта, тенденции развития, basketball 3x3, sport, kinds of sport, development trends
Цитування
Мусієнко А. Сучасні тенденції розвитку баскетболу 3х3 / А. Мусієнко, Ж. Цимбалюк // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 81–88.