ПРОФІЛАКТИКА РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Надана інформація щодо викладання фізичного виховання засобами фехтування здобувачам вищої освіти під час карантинних обмежень. Простежено взаємозв’язок між активними заняттями фізичними вправами, та зміцненням імунітету серед здобувачів вищої освіти педагогічного університету. Представлена информация о преподавании физического воспитания средствами фехтования соискателям высшего образования во время карантинных ограничений. Прослежена взаимосвязь между активными занятиями физическими упражнениями и укреплением иммунитета среди соискателей высшего образования университета. Information on teaching physical education by means of fencing to applicants for higher education during quarantine restrictions is presented. The relationship between active physical exercises and the strengthening of immunity among applicants for higher education at the university has been traced.
Опис
Ключові слова
COVID-19, здоров’я, імунітет, коронавірус, фізичні вправи, здоровье, иммунитет, коронавирус, физические упражнения, health, immunity, coronavirus, physical exercises
Цитування
Кривенцова І. Профілактика респіраторних захворювань здобувачів освіти під час карантинних обмежень / І. Кривенцова, В. Клименченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 54–61.