ОСОБЛИВОСТІ СЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ ТА ЧЕРЛІДЕНГУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто шляхи забезпечення роботи студентської збірної команди зі спортивної аеробіки та черліденгу в період пандемії COVID-19. Наведено схему тренувань та запропонований комплекс вправ для дистанційної роботи з командою задля збереження, підтримки та набуття спортивної форми. Рассмотрены пути обеспечения работы студенческой сборной команды по спортивной аэробике и черлиденгу в период пандемии COVID-19. Приведена схема тренировок и предложен комплекс упражнений для дистанционной работы с командой для сохранения, поддержки и обретения спортивной формы. Ways to ensure the work of the student team in sports aerobics and cheerleading during the pandemic COVID-19 are considered. The scheme of trainings is given and the complex of exercises for remote work with a team for preservation, support and acquisition of a sports form is offered.
Опис
Ключові слова
студенти, аеробіка, секція, фізичне виховання, дистанційне навчання, вправа, студенты, аэробика, секция, физическое воспитание, дистанционное обучение, упражнение, students, aerobics, section, physical education, distance learning, exercise
Цитування
Семашко С. Особливості секційної роботи зі спортивної аеробіки та черліденгу в період пандемії COVID-19 / С. Семашко, О. Крівєнцова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 137–142.