Професійна підготовка майбутніх дизайнерів анімації у закладах вищої освіти КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації «Професійна підготовка майбутніх дизайнерів анімації у закладах вищої освіти КНР» теоретично обґрунтовано педагогічні засади, зміст, організація професійної підготовки майбутніх дизайнерів анімації в КНР. Зазначено, що сучасний цифровий світ кидає виклик підготовці майбутніх дизайнерів анімації, створюючи сценарії, де поєднуються методичні розробки минулого століття з новітніми дизайн-технологіями. Аналіз усебічного вивчення проблеми дав змогу визначити передумови та витоки формування художньої образності китайської анімаційної школи, шляхи її розвитку. Здійснено аналіз й узагальнення теоретичних ідей і досвіду професійної підготовки дизайнерів анімації у закладах вищої освіти КНР на основі ретроспекції традиційної китайської анімації і розвитку національних стратегій дизайн-освіти.иНаукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше виявлено і обґрунтовано дизайн анімації як педагогічна проблема, що дало підстави для розгляду підготовки майбутніх дизайнерів анімації у контексті розвитку анімації в КНР як органічної частини навчального процесу та дієвого чинника формування китайської вищої освіти. Dissertation work “Professional Training of Future Animation Designers in Higher Educational Institutions of China” theoretically substantiates the pedagogical foundations, content and organization of future specialists’ professional training in animation design in China.тIt is noted that today’s digital world challenges the training of future animation designers, creating scenarios that combine the methodological developments of the past century with the latest design technologies. With the advent of computer technology there has been a real revolution in animation proper and animation teaching methods. The scientific novelty and theoretical significance of the study. Analysis of the current state of teaching design animation in China’s higher education institutions and finding out the real conditions for the development of future designers’ professional training of this profile shows the need for modernization of design education, which are caused by the requirements of its final result, namely the formation of a harmonious, versatile personality, which includes professional knowledge, abilities, skills and their permanent updating. It is the basis of self-realization in the artistic, spiritual and cultural sphere of society. Dissertation work “Professional Training of Future Animation Designers in Higher Educational Institutions of China” theoretically substantiates the pedagogical foundations, content and organization of future specialists’ professional training in animation design in China. It is noted that today’s digital world challenges the training of future animation designers, creating scenarios that combine the methodological developments of the past century with the latest design technologies. With the advent of computer technology there has been a real revolution in animation proper and animation teaching methods. The scientific novelty and theoretical significance of the study. Analysis of the current state of teaching design animation in China’s higher education institutions and finding out the real conditions for the development of future designers’ professional training of this profile shows the need for modernization of design education, which are caused by the requirements of its final result, namely the formation of a harmonious, versatile personality, which includes professional knowledge, abilities, skills and their permanent updating. It is the basis of self-realization in the artistic, spiritual and cultural sphere of society.
Опис
Ключові слова
анімація, заклади вищої освіти, майбутні дизайнери анімації, професійна підготовка, КНР, Україна, animation, higher education, future animation designers, professional training, PRC, Ukraine
Цитування
Дай Чжен. Професійна підготовка майбутніх дизайнерів анімації у закладах вищої освіти КНР : дис. ... д-ра філософії : 015 – проф. освіта (за спеціалізаціями) / Чжен Дай ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 281 с.
Колекції