ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ В ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуті особливості процесу організації фізичного виховання здобувачів фахової передвищої освіти в умовах пандемії COVID-19 на прикладі відокремленого структурного підрозділу Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії. В статье рассмотрены особенности процесса организации физического воспитание соискателей профессионального высшего образования в условиях пандемии COVID-19 на примере обособленного структурного подразделения Дружковский профессиональный колледж Донбасской государственной машиностроительной академии. The article considers the features of the process of physical organization education of applicants for professional higher education in a COVID-19 pandemic on the example of a separate structural unit Druzhkivsky professional College of Donbas State Engineering Academy.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, фахова передвища освіта, дистанційне навчання, COVID-19, физическое воспитание, профессиональное высшее образование, дистанционное обучение, physical education, professional higher education, distance learning
Цитування
Поворознюк Г. Особливості процесу фізичного виховання та спорту в умовах пандемії в закладі фахової передвищої освіти / Г. поворознюк, Д. Пимонова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 122–127.