ДИНАМІКА ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ШПАЖИСТІВ 9-11 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ РОЗРОБЛЕНОЇ ПРОГРАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проведене дослідження динаміки фізичної підготовленості та оцінки техніко- тактичних прийомів юних шпажистів 9-11 років під впливом авторської програми. Зазначені шляхи підвищення якості навчально-тренувального процесу юних фехтувальників. Проведено исследование динамики физической подготовленности и оценки технико-тактических приемов юных шпажистов 9-11 лет под влиянием авторской программы. Указанные пути повышение качества учебно-тренировочного процесса юных фехтовальщиков. A study of the dynamics of physical fitness and evaluation of technical and tactical techniques of young swordsmen aged 9-11 under the influence author's program. These ways increase quality educational training process of young fencers.
Опис
Ключові слова
фехтування, фехтувальники, шпажисти, фізичні якості, фізична підготовленість, фехтование, фехтовальщики, шпажисты, физические качества, физическая подготовленность, fencing, fencers, swordsmen, physical qualities, physical fitness
Цитування
Кривенцова І. Динаміка підготовленості юних шпажистів 9-11 років під впливом розробленої програми / І. Кривенцова, Є. Горбачук // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 49–53.