Концептополе ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в ідіостилі Віктора Бойка

dc.contributor.authorЧерненко, О. І.
dc.date.accessioned2022-12-30T14:55:31Z
dc.date.available2022-12-30T14:55:31Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ дисертації здійснено ґрунтовний аналіз проблеми й запропоновано нове розв’язання наукового завдання, яке полягає у вивченні мовних особливостей художнього тексту, що завжди належало до пріоритетних напрямів лінгвістики. У сучасних умовах надзвичайно актуальною є проблема формування духовних цінностей – важливих ментальних структур у свідомості людини, що безпосередньо пов’язані з особливостями моралі й світогляду, – адже саме вони є тим чинником, який здатний інтегрувати суспільство, об’єднати людей як націю, а також дати належну відповідь тим глобалізаційним викликам, які постали перед людством. Роботу присвячено особливостям лінгвального вираження концептів, що репрезентують духовні цінності в аспекті взаємодії мови, свідомості, культури. Актуальним постає також звернення до художньої творчості, а саме – до поетичного ідіостилю В. С. Бойка. Твори цього майстра слова удостоєні численних премій та перекладені білоруською, молдовською, російською, німецькою мовами, а сам митець є активним учасником сучасного літературного процесу. The thesis provides a thorough analysis of the problem and proposes a new solution to the scientific problem, which is to study the linguistic features of the literary text, which has always belonged to the priority areas of linguistics. In modern conditions, the problem of formation of moral values – important mental structures in the human mind, which are directly related to the peculiarities of morality and worldview – is the factor that can integrate society, unite people as a nation, and also to respond appropriately to the globalization challenges facing humanity. The work is devoted to the peculiarities of linguistic expression of concepts representing moral values in the aspect of interaction of language, consciousness, culture. The appeal to artistic creativity, namely to the poetic idiosyncrasy of V. S. Boyko, is also relevant. The works of this master of the word have been awarded numerous prizes and translated into Belarusian, Moldovan, Russian and German, and the artist himself is an active participant in the modern literary process.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЧерненко О. І. Концептополе ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в ідіостилі Віктора Бойка : дис. ... д-ра філософії : 035 – філологія / О. І. Черненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 272 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9534
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховні цінностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectідіостильuk_UA.UTF-8
dc.subjectмовна особистістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectконцептосфераuk_UA.UTF-8
dc.subjectконцептополеuk_UA.UTF-8
dc.subjectspiritual valuesuk_UA.UTF-8
dc.subjectidiostyleuk_UA.UTF-8
dc.subjectlanguage personalityuk_UA.UTF-8
dc.subjectconceptosphereuk_UA.UTF-8
dc.subjectconceptopoleuk_UA.UTF-8
dc.titleКонцептополе ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в ідіостилі Віктора Бойкаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeConcept field MORALVALUES in the idiosyncrasy of Viktor Boykouk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
dis_Chernenko_1.pdf
Розмір:
2.26 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції