ПОКАЗНИКИ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЮНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні наведені результати тестування швидкісно-силових здібностей шпажистів 12-13 років, показаний взаємозв’язок окремих швидкісно-силових здібностей м’язів поясу верхніх та нижніх кінцівок спортсменів. В исследовании приведены результаты тестирования скоростно-силовых способностей шпажистов 12-13 лет, показана взаимосвязь отдельных скоростно-силовых способностей мышц пояса верхних и нижних конечностей спортсменов. The study presents the results of testing the speed and strength abilities of swordsmen 12-13 years, shows the relationship of individual speed and strength abilities of the muscles of the girdle of the upper and lower extremities athletes.
Опис
Ключові слова
швидкісно-силові якості, фехтувальники, рівень розвитку, специфічні рухи, скоростно-силовые качества, фехтовальщики, уровень развития, специфические движения, speed and power qualities, fencers, development level, specific movements
Цитування
Клименченко В. Показники швидкісно-силових здібностей юних фехтувальників / В. Клименченко, О. Несен, М. Никиткин // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 32–37.