ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТМФВ В МЕЖАХ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті наведені данні із застосування інтерактивних методів навчання на заняттях фізичного виховання та ТМФВ при підготовці майбутніх учителів молодшої школи (з досвіду роботи викладачів Комунального закладу «Нікопольський фаховий педагогічний коледж» «Дніпропетровської обласної ради»). В статье приводятся данные по применению интерактивных методов обучения на занятиях физического воспитания и ТМФО при подготовке будущих учителей младшей школы (по опыту работы преподавателей Коммунального учреждения «Никопольский профессиональный педагогический колледж» «Днепропетровского областного совета»). The article presents data on the use of interactive teaching methods in physical education and TMFV in the training of future primary school teachers (from the experience of teachers of the Public Institution "Nikopol Professional Pedagogical College" "Dnipropetrovsk Regional Council").
Опис
Ключові слова
молодша школа, підготовка учителів, фізичне виховання, інтерактивні методи, здоров’язбереження, компетенції, младшая школа, подготовка учителей, физическое воспитание, интерактивные методы, здоровьесбережение, компетенции
Цитування
Коренкова Н. Особливості використання інтерактивних методів навчання на заняттях з фізичного виховання та ТМФВ в межах формування здоровязберігаючих компетенцій у студентів педагогічного коледжу / Н. Коренкова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 44–48.