Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5523
Title: Поняття можливого світу і його семантика
Other Titles: Понятие возможного мира и его семантика
The concept of a possible world and its semantics
Authors: Халавка, М.
Khalavka, M.
Keywords: модальність
семантика
магістерські роботи
модальность
магистерские работы
modality
semantics
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Халавка М. Поняття можливого світу і його семантика / М. Халавка // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 89–90.
Abstract: В статті розглянуто поняття можливого світу – це «формальний і функціональний конструкт, який утілює в теорії наше звичайне уявлення про те, що будь-яка ситуація реального світу могла б бути іншою». Людина постійно знаходиться у стані конструювання такого можливого світу, адже жодна з ментальних операцій – чи то роздуми, планування або пояснення – не можуть бути здійснені без контрфактичних припущень, тобто постійних конструювань альтернативних ситуацій. В статье рассмотрено понятие возможного мира – это «формальный и функциональный конструкт, который воплощает в теории наше обычное представление о том, что любая ситуация реального мира могла бы быть другой». Человек постоянно находится в состоянии конструирования такого возможного мира, ведь ни одна из ментальных операций – размышление, планирование или объяснение – не могут быть осуществлены без контрфактических предположений, то есть постоянного конструирования альтернативных ситуаций. The article considers the notion of a possible world as "a formal and functional construct that embodies in theory our ordinary notion that any situation of the real world could be different". Man is constantly in a state of constructing such a possible world, because none of the mental operations - thinking, planning or explaining – can be carried out without counterfactual assumptions, that is, the constant construction of alternative situations.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5523
Appears in Collections:Кафедра англійської фонетики і граматикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.