Наукове осмислення української мови як інтелектуальної діяльності людини в ХІХ ст

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті представлено ретроспективний погляд на формування українського мовознавчого дискурсу як когнітивно-комунікативної практики ХІХ ст. з огляду на інтенсифікацію інтелектуальної діяльності у сфері пізнання мови, описі її структурних компонентів і явищ. В статье представлен ретроспективный взгляд на формирование украинского лингвистического дискурса как когнитивно-коммуникативной практики ХІХ в. учитывая интенсификацию интеллектуальной деятельности в сфере познания языка, описания его структурных компонентов и явлений. This paper presents a retrospective look at the formation of Ukrainian linguistic discourse as a cognitive-communicative practice of the nineteenth century taking into consideration the intensifi cation of intellectual activity in language study, description of its structural сomponents and phenomena.
Опис
Ключові слова
українська наукова мова, огнітивно-комунікативна практика, вивчення мови, украинский научный язык, когнитивно-коммуникативная практика, изучения языка, ukrainian scientific language, cognitive-communicative practice, language study
Цитування
Борисов В. А. Наукове осмислення української мови як інтелектуальної діяльності людини в ХІХ ст. / В. А. Борисов // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філолог. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 93–100.