Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
авторський договір, репозитарії, електронні архіви, відкритий доступ, невиключні права, автори, авторский договор, репозитарии, электронные архивы, открытый доступ, неисключительные права, авторы, the author's contract, repository, electronic archives, open access, non-exclusive rights, the authors
Цитування