Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/89
Title: ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ᾽Я ОСОБИСТОСТІ У ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Authors: Іонова, О. М.
Keywords: здоров'я дитини
внутрішньошкільне управління
здоровье ребёнка
внутришкольное управление
health of child
school management
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Іонова О. М. Збереження здоров᾽я особистості у вальдорфській школі: управлінський аспект / О. М. Іонова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 131–135.
Abstract: У статті з’ясовуэться специфіка управління процесами здоров’язбереження школярів вальдорфської школи. Постають завдання виховання здорового зростаючого покоління, які потребують творчого осмислення та впровадження теоретичних і практичних доробок вальдорфської школи, діяльність якої сприяє здоровому фізичному, душевному, духовному розвитку особистості. В статье выясняется специфика управления процессами здравоохранения школьников вальдорфской школы. Возникают задания воспитания здорового растущего поколения, которые нуждаются в творческом осмыслении и внедрении теоретических и практических доработок вальдорфской школы, деятельность которой содействует здоровому физическому, душевному, духовному развитию личности.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/89
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О. М..doc68 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.