Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/804
Title: ДОВІДНИК З ПОВНОЦІННОЇ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Other Titles: СПРАВОЧНИК ПО ПОЛНОЦЕННОМУ КОРМЛЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Authors: Ібатуллін, І. І.
Бащенко, М. І.
Жукорський, О. М.
Кандиба, В. М.
Руденко, Є. В.
Іонов, І. А.
Михальченко, С. А.
Цвігун, А. Т.
Шаповалов, С. О.
Золотарьов, А. П.
Єлецька, Л. М.
Юрченко, С. Г.
Кравченко, Ю. С.
Саприкін, В. О.
Газієв, Б. М.
Косов, М. О.
Помітун, І. А.
Косова, Н. О.
Ткачова, І. В.
Вакуленко, І. С.
Костенко, В. І.
Боярчук, С. В.
Keywords: норми
раціони
технології
годівля сільськогосподарських тварин
птиця
довідники
нормы
рационы
технологии
кормление сельскохозяйственных животных
птицы
справочники
norms
rations
technologies
feeding of farm animals
birds
reference books
Issue Date: 2016
Publisher: Державне видавництво "Аграрна наука" НААН
Citation: Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин / І. І. Ібатуллін, М. І. Бащенко, О. М. Жукорський та ін. ; НААН України, Ін-т тваринництва НААН, М-во аграрної політики України ; ред. І. І. Ібатуллін, О. М. Жукорський. – Київ : Аграрна наука , 2016. – 300 с.
Abstract: У довіднику представлено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі усіх статево-вікових груп сільськогосподарських тварин і птиці для досягнення генетичного потенціалу продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття тварин вітчизняних порід і кросів та одержання високоякісної продукції. Довідник призначено для практичного використання керівниками і спеціалістами тваринницьких комплексів, агрофірм, фермерів, консультантів, спеціалістами комбікормових заводів, працівниками наукових установ. Він може використовуватись викладачами та студентами середніх та вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю в якості посібника з годівлі сільськогосподарських тварин і птиці. В справочнике представлены детализированные нормы, рационы и технологии биологически полноценного кормления всех половозрастных групп сельскохозяйственных животных и птиц для достижения генетического потенциала продуктивности, воспроизводительной способности, профилактики нарушений пищеварения, алиментарных заболеваний, иммунодефицита, продление продуктивного долголетия животных отечественных пород и кроссов и получения высококачественной продукции. Справочник предназначено для практического использования руководителями и специалистами животноводческих комплексов, агрофирм, фермеров, консультантов, специалистами комбикормовых заводов, работниками научных учреждений. Он может использоваться преподавателями и студентами средних и высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля в качестве пособия по кормлению сельскохозяйственных животных и птицы.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/804
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File SizeFormat 
Справочник по кормлению животных-2016.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.