Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/696
Title: ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ
Other Titles: ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Authors: Булгакова, В. С.
Попова, О. В.
Bulgakova, V. S.
Popova, O. V.
Keywords: формування пізнавальної активності
педагогічні програмні засоби
старшокласники
педагогіка
студентські роботи
формирование познавательной активности
педагогические программные средства
старшеклассники
педагогика
студенческие работы
formation of cognitive activity
pedagogical software
high school students
pedagogy
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Булгакова В. С. Формування пізнавальної активності старшокласників педагогічними програмними засобами / В. С. Булгакова, О. В. Попова // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 9–11.
Abstract: В статті висвітлюється тема формування пізнавальної активності старшокласників педагогічними програмними засобами. Педагогічними умовами ефективності формування пізнавальної активності старшокласників педагогічними програмними засобами, йдеться в статті, є: поглиблення інформаційної компетентності вчителів; постійне оновлення та корегування програмних засобів навчання відповідно до змісту навчального предмета та особливостей організації навчання старшокласників (форм, методів, інших навчальних засобів); створення дидактичних ситуацій, спрямованих на пошук нової інформації, самостійне виконання практичних дій, вироблення творчих навчальних продуктів. В статье освещается тема формирования познавательной активности старшеклассников педагогическими программными средствами. Педагогическими условиями эффективности формирования познавательной активности старшеклассников педагогическими программными средствами, говорится в статье, являются: углубление информационной компетентности учителей; постоянное обновление и корректировка программных средств обучения в соответствии с содержанием учебного предмета и особенностей организации обучения старшеклассников (форм, методов, других учебных средств); создание дидактических ситуаций, направленных на поиск новой информации, самостоятельное выполнение практических действий, выработки творческих учебных продуктов.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/696
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Булгакова В. С., Попова О. В. .pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.