Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6574
Title: Характеристика системи освіти дорослих у Польщі
Other Titles: Характеристика системы образования взрослых в Польше
Characteristics of the adult education system in Poland
Authors: Васильєва, М. П.
Keywords: освіта
Польща
освіта дорослих
поліцеальні школи
заклади вищої освіти
образование
Польша
образование взрослых
полицейские школы
заведения высшего образования
education
Poland
adult education
police schools
higher education institutions
Issue Date: 6-Feb-2021
Publisher: Міжнародний центр науки і досліджень
Citation: Васильєва М. П. Характеристика системи освіти дорослих у Польщі / М. П. Васильєва // Концептуальні шляхи розвитку науки : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 6-7 лют. 2021 р. – Київ : МЦНіД, 2021. – С. 24–26.
Abstract: Автором у даній статті було охаректеризовано систему освіти дорослих у Польщі. Система освіти дорослих в Республіці Польща носить загальнодержавний характер, є варіативною і гнучкою, побудована з урахуванням різноманітних потреб дорослого населення в продовженні навчання (отримання середньої освіти, працевлаштування, підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка і т. ін.). Автором данной статьи была охарактеризована система образования взрослых в Польше. Система образования взрослых в Республике Польша носит общегосударственный характер, является вариативной и гибкой, построена с учетом разнообразных потребностей взрослого населения в продолжении обучения (получение среднего образования, трудоустройство, повышение квалификации, профессиональная переподготовка и т.д.). The author of this article describes the system of adult education in Poland. The system of adult education in the Republic of Poland is nationwide, varied and flexible, built to meet the diverse needs of adults in continuing education (secondary education, employment, training, retraining, etc.).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6574
Appears in Collections:Кафедра англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васильєва М. П. .pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.