Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6517
Title: Гіпертекстульність як дискурсивний вимір романів М. Павича та сімейної саги "Музей покинутих секретів" О. Забужко
Other Titles: Гипертекстульнисть как дискурсивное измерение романов М. Павича и семейной саги "Музей заброшенных секретов" О. Забужко
Hypertextuality as a discursive dimension of M. Pavich's novels and the family saga "Museum of Abandoned Secrets" O. Zabuzhko
Authors: Румянцева-Лахтіна, О.
Keywords: гіпертекст
інтертекст
постмодернізм
Павич М.
Забужко О.
гипертекст
интертекст
постмодернизм
Павич М.
Забужко О.
hypertext
intertext
postmodernism
Pavich M.
Zabuzhko O.
Issue Date: 11-May-2021
Publisher: Харківське історико-філологічне товариство
Citation: Румянцева-Лахтіна О. Гіпертекстульність як дискурсивний вимір романів М. Павича та сімейної саги "Музей покинутих секретів" О. Забужко / О. Румянцева-Лахтіна // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 281–289.
Abstract: В статті розглянуто тему гіпертекстульністі як дискурсивний вимір романів М. Павича та сімейної саги «Музей покинутих секретів» О. Забужко. Гіпертекст (у літературознавстві) — організація текстового матеріалу таким чином, що він перетворюється на систему текстових одиниць, представлених не в лінійній послідовності, а як множинність зв’язків та переходів. Слідуючи ними, можна утворити нові лінійні тексти, читати матеріал в будь-якій послідовності. В статье рассмотрена тема гипертекстульности как дискурсивное измерение романов М. Павича и семейной саги «Музей заброшенных секретов» А. Забужко. Гипертекст (в литературоведении) – организация текстового материала таким образом, что он превращается в систему текстовых единиц, представленных не в линейной последовательности, а как множественность связей и переходов. Следуя им, можно образовать новые линейные тексты, читать материал в любой последовательности. The article examines the theme of hypertextuality as a discursive dimension of novels by M. Pavic and the family saga The Museum of Abandoned Secrets by A. Zabuzhko. Hypertext (in literary studies) - organization of textual material in such a way that it becomes a system of textual units, presented not in a linear sequence, but as a plurality of connections and transitions. By following them, it is possible to form new linear texts, to read the material in any sequence.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6517
ISBN: 978-966-1630-51-1
Appears in Collections:Кафедра української лiтератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Румянцева-Лахтіна О. Г. .pdf629.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.