Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6305
Title: Особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу
Other Titles: Особенности нравственно-духовного воспитания студенческой молодежи в условиях глобализационных вызовов времени
Features of moral and spiritual education of student youth in the context of globalization challenges of the time
Authors: Ткачов, С. І.
Ткачова, Н. О.
Ткачов, А. С.
Ткачёв, С. И.
Ткачёва, Н. А.
Ткачёв, А. С.
Tkachov, S.
Tkachova, N.
Tkachov, A.
Keywords: морально-духовне виховання
студентська молодь
глобалізація
нравственно-духовное воспитание
студенческая молодежь
глобализация
moral and spiritual education
student youth
globalization
Issue Date: 2019
Publisher: Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ткачов С. І. Особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу / С. І. Ткачов, Н. О. Ткачова, А. С. Ткачов // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. колективна монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтологіч. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 223–226.
Abstract: У статті проаналізовано особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу. В статье проанализированы особенности морально-духовного воспитания студенческой молодежи в условиях глобализационных вызовов времени. The article analyzes the features of the moral and spiritual education of student youth in the context of the globalization challenges of the time.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6305
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки
Кафедра початкової і професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.