Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6202
Title: Розвиток дрібної моторики пальців рук як необхідна умова психічного розвитку дитини
Other Titles: Развитие мелкой моторики пальцев рук как необходимое условие психического развития ребенка
The development of fine motor skills of the fingers as a necessary condition for the mental development of the child
Authors: Туренко, Н. М.
Литвиненко, А. В.
Turenko, N.
Litvinenko, A.
Keywords: дрібна моторика
ручна спритність
психічний розвиток дитини
мелкая моторика
ручная ловкость
психическое развитие ребенка
fine motor skills
manual dexterity
mental development of the child
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Туренко Н. М. Розвиток дрібної моторики пальців рук як необхідна умова психічного розвитку дитини / Н. М. Туренко, А. В. Литвиненко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 316–318.
Abstract: Автором було проаналізовано розвиток дрібної моторики пальців рук як необхідна умова психічного розвитку дитини. Розвиток і покращення мови стоїть у прямій залежності від ступеня сформованості тонких рухів пальців рук. В статті підібрано декілька ігор, спрямованих на розвиток дрібної моторики, які будуть цікавими для дітей середнього та старшого дошкільного віку. Автором было проанализировано развитие мелкой моторики пальцев рук как необходимое условие психического развития ребенка. Развитие и улучшение развития речи стоит в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. В статье подобрано несколько игр, направленных на развитие мелкой моторики, которые будут интересны для детей среднего и старшего дошкольного возраста. The author has analysed the development of fine motor skills in the fingers as a prerequisite for children's mental development. The development and improvement of speech development is directly dependent on the degree of fine motor hand movements. The article contains several games aimed at the development of fine motor skills, which will be of interest to children of middle and older preschool age.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6202
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Туренко Н. М., Литвиненко А. В. .pdf658.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.