Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6018
Title: Ізотерапія в профілактиці девіантної поведінки молодших школярів
Other Titles: Изотерапия в профилактике девиантного поведения младших школьников
Isotherapy in the prevention of deviant behavior of primary school children
Authors: Сапєльнікова, А.
Сапельникова, А.
Sapielnikova, A.
Keywords: соціально-педагогічна діяльність
девіантна поведінка
арт-терапія
ізотерапія
студентські роботи
социально-педагогическая деятельность
девиантное поведение
арт-терапия
изотерапия
студенческие работы
socio-pedagogical activities
deviant behaviour
art therapy
isotherapy
student work
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Сапєльнікова А. Ізотерапія в профілактиці девіантної поведінки молодших школярів / А. Сапєльнікова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 65–67.
Abstract: У статті розглянуто арт-терапевтичні методики у роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Провідне місце належить ізотерапії. Аналіз наукової літератури виявив два напрямки: вираження своїх емоцій через власний малюнок та використання й аналіз готових художніх творів: відвідування галерей та музеїв, використання літератури про мистецтво. Основна мета ізотерапії полягає в гармонізації розвитку особистості через самовираження і самопізнання. Ізотерапевтичні техніки допомагають дитині виразити, зобразити все, що досі перебувало в її підсвідомості, але викликало негативні стани. В статье рассмотрены арт-терапевтические методики в работе с детьми младшего школьного возраста. Ведущее место принадлежит изотерапии. Анализ научной литературы выявил два направления: выражение своих эмоций через собственный рисунок и использование и анализ готовых произведений: посещение галерей и музеев, использование литературы об искусстве. Основная цель изотерапии заключается в гармонизации развития личности через самовыражение и самопознание. Изотерапевтические техники помогают ребенку выразить, изобразить все, что до сих пор находилось в его подсознании, но вызвало негативные состояния. The article deals with art therapy techniques in work with primary school children. The leading place belongs to isotherapy. The analysis of the scientific literature has revealed two directions: expression of the emotions through own drawing and use and analysis of ready-made works: visiting galleries and museums, use of art literature. The main goal of isotherapy is to harmonize personal development through self-expression and self-knowledge. Isotherapeutic techniques help the child to express, depict everything that has been in his or her subconscious mind up to now but has caused negative states.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6018
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.