Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6017
Title: МІКРОНАВЧАННЯ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ
Other Titles: МИКРООБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
MICROWARE IN MODERN EDUCATION ENVIRONMENT: KEY MOMENTS
Authors: Ворожбіт-Горбатюк, В. В.
Штефан, М. В.
Ворожбит-Горбатюк, В. В
Vorozhbit-Horbatiuk, V.
Shtefan, M.
Keywords: мікронавчання
освіта
аспірантські роботи
микрообучение
образование
аспирантские работы
microlearning
education
postgraduate work
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ворожбіт-Горбатюк В. В.Мікронавчання в сучасому освітньому середовищі: ключові моменти / В. В. Ворожбіт-Горбатюк, М. В. Штефан // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 135–137.
Abstract: У статті розглянуто мікронавчання в сучасному освітньому середовищі. Мікронавчання – це такий спосіб навчання, коли навчання організується малими відносно завершеними фрагментами. Ці фрагменти надаються для опрацюванння через невеликі перерви часу, з урахуванням психолого-педагогічних засад оптимальної сприйнятливості нової навчально-пізнавальної інформації. В статье рассмотрено микрообучение в современной образовательной среде. Микрообучение – это такой способ обучения, когда обучение организуется малыми относительно завершенными фрагментами. Эти фрагменты предоставляются для обработки через небольшие перерывы времени, с учетом психолого-педагогических основ оптимальной восприимчивости новой учебно-познавательной информации. This article examines microlearning in a modern learning environment. Microlearning is a way of learning, when learning is organised in small relatively complete fragments. These fragments are provided for processing at short intervals of time, taking into account psychological and pedagogical foundations of optimal receptivity of new learning and cognitive information.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6017
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.