Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5997
Title: Особливості та технології навчання дорослих в Україні
Other Titles: Особенности и технологии обучения взрослых в Украине
Features and technologies of adult learning in Ukraine
Authors: Васильєва, С. О.
Кришталь, А. І.
Скачкова, П. О.
Васильева, С. А.
Кришталь, А. И.
Vasilyeva, S.
Kryshtal, A.
Skachkova, P.
Keywords: освіта дорослих
технології навчання
педагогічна підтримка
ситуація успіху
студентські роботи
образование взрослых
технологии обучения
педагогическая поддержка
ситуация успеха
студенческие работы
adult education
changes
aspects
experience
innovation
student work
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Citation: Васильєва С. О. Особливості та технології навчання дорослих в Україні / C. О. Васильєва, А. І. Кришталь, П. О. Скачкова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 271–274.
Abstract: У тезах проаналізовано поняття «освіта дорослих», визначено головні особливості організації навчання дорослих, виокремлено найбільш поширені й ефективні технології їх навчання. В тезисах проанализировано понятие «образование взрослых», определены главные особенности организации обучения взрослых, выделены наиболее распространенные и эффективные технологии их обучения. The theses analyze the concept of "adult education", identify the main features of the organization of adult learning, identify the most common and effective technologies for their learning.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5997
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васильєва С. О., Кришталь А. І., Скачкова П. О. .pdf773.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.